Tuyển dụng

VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

 

Nhân viên Biên tập nội dung (Content / Editor)

Thời gian làm việc: từ 8:30 đến 17:30, từ thứ 2 đến thứ 7

Mức lương: 8 - 15 triệu/ tháng

Trình độ học vấn: Đại học

 

Chuyên viên Social Marketing

Thời gian làm việc: từ 8:30 đến 17:30, từ thứ 2 đến thứ 7

Mức lương: 8 - 12 triệu/ tháng

Trình độ học vấn: Đại học

 

Chuyên viên Digital Marketing

Thời gian làm việc: từ 8:30 đến 17:30, từ thứ 2 đến thứ 7

Mức lương: lên đến 20 triệu/ tháng

Trình độ học vấn: Đại học

 

Telesale

Thời gian làm việc: từ 8:30 đến 17:30, từ thứ 2 đến thứ 7

Mức lương: 6 - 10 triệu/ tháng + Hoa hồng 5% đến 25%

Trình độ học vấn: Không yêu cầu

 

Sale

Thời gian làm việc: từ 8:30 đến 17:30, từ thứ 2 đến thứ 7

Mức lương: 6 triệu/ tháng + Thu nhập không giới hạn

Trình độ học vấn: Không yêu cầu